Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Roosmarijn van Lint

Vestigingsadres (en bezoekadres op afspraak):
Trompstraat 33
2315 SV Leiden

Telefoon: 06-19864707
E-mail: info@roosmarijnvanlint.nl

KvK nummer: 27376022
Btw-identificatienummer: NL002086890B76

Prijzen en betaling

  1. Een proefzangles dient altijd contant, bij aanvang van de les betaald te worden. Er kan niet per pin betaald worden.
  2. Vervolglessen gaan per strippenkaart van 5 of 10 lessen. De leerling of ouder ontvangt voorafgaand aan de eerste les een factuur. Deze dient per bankoverschrijving betaald te worden.

Annulering en ziekte

  1. Indien een leerling -om welke reden dan ook- een les wil afzeggen, dient dit 24 uur van te voren worden gemeld aan Roosmarijn van Lint. Het afzeggen van lessen dient via WhatsApp, e-mail of telefonisch gemeld te worden. Lessen die op tijd door- of namens leerlingen worden afgezegd zijn in te halen op een nader af te spreken tijdstip. Lessen die niet binnen 24 uur afgemeld worden kunnen niet worden ingehaald en worden in rekening gebracht.
  2. Restitutie van een aangeschafte strippenkaart is niet mogelijk.
  3. Mocht een les onverhoopt niet door kunnen gaan, zal er een vervangende datum worden gezocht.
  4. Als een leerling te laat aankomt in de les, wordt dit niet gecompenseerd met uitloop.

Aansprakelijkheid

  1. Roosmarijn van Lint is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling.
  2. Deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico.
  3. Schade veroorzaakt door leerlingen en/of meegenomen gasten wordt verhaald op de betreffende persoon.

Algemeen

  1. Roosmarijn van Lint kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij wangedrag of een betalingsachterstand. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan.